النازشاكردوست

متولد۱۳۶۳

مدرك تحصيلي:دانشجوي تئاترازدانشكده هنرومعماري دانشكاه ازادتهران

با بازي درفيلم"كل يخ"ساخته كيومرث بوراحمدبه سينماامدوظرف كمترازيك سال در۵فيلم سينمايي نقش افريني كردتفاوت بازي اودر۲فيلم "كل يخ"و"مجردها"نشان ازتوانايي هاي اودارد شاكر دوست در"بي وفا"اولين ساخته منتقدقديمي سينما-اصغرنعيمي-بهترين بازي كارنامه سينمايي اش رابه نمايش كذاشت.

+ نوشته شده توسط فرشته درویشی در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 23:13 |
النادشاكردوست
+ نوشته شده توسط فرشته درویشی در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 22:39 |


Powered By
BLOGFA.COM