مصطفی زمانی

نام:مصطفي

نام خانوادكي:زماني

تابعت :ايراني

اولين نقش:حضرت يوسف

تحصيلات:كارشناس مديريت صنعتي

محل زندكي:تهران

ازحرفهاي تكراري بيزار است اعتماد به نفس بالايي دارد اىم محتاطي است 99درصداشنايان اورا نسبت به مطبوعات دجاردلهره كرده اندازبجكي عاشق بازيكري بوده است وقتي وارددانشكاه شدبه بازيكري

درتئاتربرداخت ميان باؤيكران مردمحمىرضافروتن را خيلي دوست دارد

نام مصطفي را مادرش برايش انتخاب كرده است از اسم فاميلش خيلي راضي است او26سال سن داردودقيقاروز30خرداد1361به دنياامده است ازهمان بدوكودكي جشمهايش زبانزدهمه بودبه رفيق بازي جندان اهميت نميدهدوفقط2دوست دائمي داردخيلي ها ميكوينداوخودش را ميكيردخانواده او در شهرستان هستند واو ازاين موضوع ناراحت استكريم روي صورت مصطفي بيش از3ساعت طول مي كشداوانقدربه محمدرضافروتن اعتقاد داردكه ميكويد يكي از قوت قلب هايم براي بازي دراين فيلم اوبوده است ارزوي بازي دركنار مرحوم خسرو شكيبايي راداشته استدرموردمحمدرضاكلزار مي كويد حقش بوده كه به اينجا رسيده است مصطفي زماني از طرفداران  علي دايي است وميكويد اواسوه ي اراده است اسب سوار وشمشير بازماهري است مجرد است وقصد ازدواج ندارداوهمجنين ارادت خاصي به حضرت علي(ع)دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فرشته درویشی در دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:58 |


Powered By
BLOGFA.COM